รับจัดงานแต่งงาน 088-460-1888
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยรามอินทรา แขก 150 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่ ณ เรือนไทยรามอินทรา สำหรับแขก 150 ท่าน ราคา 161,999 (อาหารบุบเฟต์ หรือ โต๊ะจีน) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์    จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บ...

รับจัดงานแต่งงาน
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยรามอินทรา แขก 100 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่ ณ เรือนไทยรามอินทรา สำหรับแขก 100 ท่าน ราคา 134,999 (อาหารบุบเฟต์ หรือ โต๊ะจีน) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์    จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บ...

รับจัดงานแต่งงาน
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยรามอินทรา แขก 50 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่ ณ เรือนไทยรามอินทรา สำหรับแขก 50 ท่าน ราคา 99,999 (อาหารบุบเฟต์) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์    จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง)...

รับจัดงานแต่งงาน
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยสิริ แขก 200 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่ ณ เรือนไทยสิริ สำหรับแขก 200 ท่าน ราคา 162,999  (อาหารโต๊ะจีน)(ราคารวมเต็นท์ 1 หลัง) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์    จัดเตรียมชุดโต๊ะ...

รับจัดงานแต่งงาน
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยสิริ แขก 150 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่ ณ เรือนไทยสิริ สำหรับแขก 150 ท่าน ราคา 139,999  (อาหารโต๊ะจีน) (ราคารวมเต้นท์ 1 หลัง) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์    จัดเตรียมชุดโต๊...

รับจัดงานแต่งงาน
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยสิริ แขก 100 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่ ณ เรือนไทยสิริ สำหรับแขก 100 ท่าน ราคา 112,999  (อาหารโต๊ะจีน) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์ จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง) จัดเ...

20161111-photo-wedding-ruenthaisiri18
แพคเกจแต่งงาน เรือนไทย

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า เรือนไทยสิริ แขก 50 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพ็คเกจแต่งงาน จัดงานแต่งงานพิธีเช้า ณ เรือนไทยสิริ สำหรับจำนวนแขก 50 ท่าน ราคา  89,999  (อาหารบุบเฟต์) สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์    จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง) ...

รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน
แพคเกจแต่งงาน ที่บ้าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพคเกจแต่งงานพิธีเช้า ที่บ้านลูกค้า แขก 50 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน – แพคเกจแต่งงาน พิธีเช้า ที่บ้านลูกค้า จำนวนแขก 50 ท่าน ราคา 79,999 บาท สิ่งที่จะได้รับ :- 1. พิธีสงฆ์ จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง) จัดเตรียมชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด จัดเตรียม...